اسکادران Fairline 65
2 x MAN 2840 LXE V10 a 820 PS

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:

طول 20.90 متر
کابین 5 (4 + 1)
اسکله 9 (6 + 2 + 1)
توالت / دوش 3 3
سال: 1992 / بازسازی 2015
عرض: 5.24 متر
پیش نویس: 1.25 متر
مخزن آب: 1000.00 لیتر
مخزن سوخت: 3600.00 لیتر
موتور: 2 x MAN 2840 LXE V10 a 820 PS