منهتن 50 (هوانورد)
2 x 715 اسب بخار CAT C 12

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:

طول 15.66 متر
کابین 3
اسکله های 7 (6 + 1)
توالت / دوش 2 2
جواهر: 2005
عرض: 4.53 متر
پیش نویس: 1.23 متر
مخزن آب: 500.00 لیتر
مخزن سوخت: 2500.00 لیتر
موتور: 2 x 715 اسب بخار CAT C 12