آداجیو اروپا 51.5
2 x 435 HP VOLVO D6 - 435 HP

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:

طول 15.70 متر
کابین 4
اسکله 8 (6 + 1 + 2)
توالت / دوش 3 2
سال: 2013 / بازسازی 2015
عرض: 4.50 متر
پیش نویس: 1.44 متر
مخزن آب: 950.00 لیتر
مخزن سوخت: 2120.00 لیتر
موتور: 2 x 435 HP VOLVO D6 - 435 HP