3 آپارتمان استخر دار
حداکثر 15 نفر
Dalmatia مرکزی / جزیره ویر

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 15 نفر
- منطقه: Dalmatia / جزیره ویر
- فاصله تا دریا: 200 متر
- استخر / آب و هوا / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز نیستند
- از 540.- در روز