آپارتمان مستقیم در دریا
حداکثر 2 نفر
منطقه: Dalmatia / Vinjerac

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 2 نفر
- منطقه: Dalmatia / Vinjerac
- فاصله تا دریا 10 متر
- تهویه مطبوع / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز است
- از 57.- در روز