کلبه کنار دریا
حداکثر 10 نفر
منطقه: Dalmatia / Orebic

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 10 نفر
- منطقه: Dalmatia / Orebic
- فاصله تا دریا 300 متر
- تهویه مطبوع / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز است
- از 195.- در روز