کلبه کنار دریا
حداکثر 6 نفر
منطقه: Dalmatia / Brodarica

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 6 نفر
- منطقه: Dalmatia / Brodarica
- فاصله تا دریا 300 متر
- تهویه مطبوع / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز نیستند
- از 160.- در روز