خانه تعطیلات استخر دار
حداکثر 10 نفر
منطقه: Istria / Sv. Lovreč

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 10 نفر
- منطقه: Istria / Sv.Lovreč
- فاصله تا دریا 13 کیلومتر
- آب و هوای استخر / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز است *
- از .- در روز