خانه های سیار و طبیعت ناب
4 خانه برای 6-12 نفر
جزیره پاسمان

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- خانه های حداکثر 4 و 6 نفره
- در کل 12 خانه
- منطقه: دالامتیای مرکزی / جزیره پاسمان
- فاصله تا دریا: 100 متر
- تهویه مطبوع / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز است *
- از 60.- در روز