کلبه کنار دریا
حداکثر 12 نفر
جزیره اوگلجان

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 12 نفر
- منطقه: Dalamtia میانه / جزیره Peko Ugljan
- فاصله تا دریا: 100 متر
- تهویه مطبوع / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز است *
- از 180.- در روز