کلبه کنار دریا
حداکثر 8 نفر
Dalmatia Central / جزیره ایست

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 8 نفر
- منطقه: میانه / جزیره ایست
- فاصله تا دریا: 35 متر
- استخر / آب و هوا / WiFi /
- حیوانات خانگی تحت معاینه.
- از 160.- در روز