خانه تعطیلات استخر دار
حداکثر 5 نفر
Dalmatia مرکزی / Ćista Velika

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 5 نفر
- منطقه: مرکزی / Cista Velika
- فاصله تا دریا: 15 کیلومتر
- استخر / آب و هوا / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز است *
- از 120.- در روز