خانه تعطیلاتی با استخر و 100 متر دریا
حداکثر 6 نفر
Dalmatia Central / Sv.Petar

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 6 نفر
- منطقه: Zadar / Sv.Petar
- فاصله تا دریا: 100 متر
- استخر / آب و هوا / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز نیستند
- از 160.- در روز