خانه تعطیلات استخر دار
حداکثر 6 نفر
ایسترا / مدولین

اطلاعات مربوط به شما در یک نگاه:
- حداکثر 6 نفر
- 2 سرویس بهداشتی
- منطقه: استریا / مدولین
- فاصله تا دریا: 2200 متر
- استخر / آب و هوا / WiFi /
- حیوانات خانگی مجاز است *
- از 110.- در روز