1200 دلیل برای اجاره قایق بادبانی در کرواسی 

یکی را انتخاب کن.

قایق های تفریحی متعلق به بزرگترین شرکت منشور قایق موتوری در کرواسی است.

محل قایق های تفریحی Marina Kremik در Primosten است ،
مکانی بسیار مناسب از نظر استراتژیک ،
همچنین هنگام رسیدن به آنجا ، فقط 50 کیلومتر از فرودگاه اسپلیت فاصله دارد.